OV-data

Binnen het cluster OV-data werken vervoerders, ov-autoriteiten en loketten samen aan het beschikbaar stellen van brondata van en over het openbaar vervoer. Vanuit de markt geven twee NDOV-loketten actuele ov-data door aan afnemers en krijgen reizigers toegang tot actuele, brede en juiste reisinformatie via apps op hun smartphone of via displays bij haltes en stations.

Standaardisatie

Voor het verstrekken van eenduidige, juiste, volledige en tijdige ov-informatie is het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van standaarden voor gegevens uitwisseling. Het platform BISON heeft als functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle informatiestandaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren. OV-data controleert de toepassing van deze standaarden door vervoerders en zet zich in voor nieuwe open standaarden, waardoor lokale toepassingen eenvoudig en betaalbaar landelijk ingevoerd kunnen worden. 

Open data

Wij staan voor open data. Als data vrij (her)gebruikt mogen worden, stimuleert dat marktpartijen om nieuwe mogelijkheden en toepassingen te bedenken die zich vertalen in steeds betere en betrouwbaardere informatiekanalen.