Publicatiedocument NDOV + Dynamische Bijlage 1 Project NDOV

Met het beschikbaar stellen van dit document informeren het Rijk, Provincies en Stadsregio’s marktpartijen over de criteria waaraan een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer (NDOV-loket) moet voldoen.  
Gepubliceerd door: Ministerie voor Infrastructuur en Milieu; Publicatiejaar: 2012

Publicatiedocument NDOV

Dynamische Bijlage 1 Project NDOV - versie 1 augustus 2021:

Dynamische Bijlage 1 - Project NDOV 

Thema's