Algemene voorwaarden

Samenwerkingsverband DOVA kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.

Op onze opdrachten zijn de ‘Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018’ van toepassing. Deze zijn te downloaden via onderstaande button:

Download voorwaarden