Wie zijn wij?

Het openbaar vervoer in Nederland bevordert economische groei, biedt een oplossing voor de bereikbaarheid van steden en dorpen en draagt bij aan een gezonde en inclusieve leefomgeving. Om het openbaar vervoer verder te verbeteren stemmen we in het Samenwerkingsverband landelijk OV-beleid op elkaar af en delen we onze kennis en ervaring. Zo vormen we een sterk netwerk.

Deze vorm van samenwerken vraagt om interactie en ondersteuning die hoogwaardig, dienstbaar en flexibel is. Het Samenwerkingsverband DOVA vult dit professioneel, vakkundig en inspirerend in. We bieden netwerken aan en onderhouden die, we agenderen nieuwe ontwikkelingen, we leveren betrouwbare data en informatie en verrijken de aanwezige kennis en ervaring. Waar nodig vertegenwoordigen we de OV-autoriteiten en geven we advies.

Daarnaast vormen we samen met CROW-KpVV en VDVN een breder platform, de OV-campus. Zo brengen we de samenwerking vanuit expertise op het gebied van 1) data en informatie, 2) beleidsondersteuning en beleidsontwikkeling én 3) kennis van specifieke OV-thema’s, op een hoger plan.

Gezamenlijk werken we aan thema's in het openbaar vervoer die door hun samenhang een landelijke aanpak behoeven. 

Managementteam

Jan van Selm

Jan van Selm
directeur

Ariëns Kruijt

Ariëns Kruijt
teamhoofd OV-netwerk

Bart Dekkers

Bart Dekkers
teamhoofd OV-data

Ineke van der Werf

Ineke van der Werf
teamhoofd OV-basis