Additionele informatievoorziening BVOV en TVOV

Op deze pagina treft u nadere informatie aan omtrent de uitvoering en verantwoording van de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) ingestelde Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) voor de jaren 2020 t/m 2022 en de Transitievergoeding openbaar vervoer (TVOV) voor het jaar 2023.

De aanvullende informatie omvat onder andere:

-        Verslagen van de Werkgroep Uitvoering & Verantwoording BVOV/TVOV. Deze werkgroep is ingesteld door I&W en omvat een afvaardiging van decentrale OV-autoriteiten en vervoerders (waaronder ook NS). De werkgroep komt tweewekelijks bijeen en behandelt uitvoerings- en verantwoordingsaspecten van de BVOV/TVOV.

-        Antwoorden op veelgestelde vragen in de vorm van Q&A’s. Specifieke casussen komen hier niet aan de orde. Het gaat om algemene punten.

-        Relevante stukken over de BVOV/TVOV (zoals stukken bij informatiebijeenkomsten).

Bij nadere vragen over de BVOV en TVOV zijn onderstaande contactpersonen bij I&W beschikbaar:
- Jan Willem Kuil; 0655880557 janwillem.kuil@minienw.nl

- Rob Rijnhout; 0653230398 rob.rijnhout@minienw.nl

Verslagen van de Werkgroep Uitvoering & Verantwoording BVOV/TVOV voor juni 2022 (zip-bestand)

Verslagen van de Werkgroep Uitvoering & Verantwoording BVOV/TVOV vanaf juni 2022 (zip-bestand)

Q&A BVOV en TVOV

Q&A BVOV en TVOV bijlage 1

Q&A BVOV en TVOV bijlage 2

Informatiebijeenkomst februari 2023, TVOV 2023 en verantwoording BVOV 2021

Thema's