Toegankelijkheid

Zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen is het fijnste dat er is. Voor mensen met een beperking vraagt dat vaak iets extra’s, waar iedereen van meeprofiteert. Decentrale ov-autoriteiten werken aan verbetering van de toegankelijkheid van voertuigen (bus, tram, regionale trein en metro) en de haltes. Binnen het netwerk toegankelijkheid delen de decentrale ov-autoriteiten inzichten en ervaringen om toegankelijk openbaar vervoer te verzorgen. DOVA beheert daarbij het Centraal Halte Bestand (CHB). Het CHB geeft inzicht in de mate van toegankelijkheid en de beschikbare voorzieningen op een halte voor vervoerders, ov-autoriteiten en wegbeheerders. CROW stelt data, informatie en kennis rondom toegankelijkheid beschikbaar via kennisnetwerktoegankelijkheid.