Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer zet grote stappen naar volledig toegankelijk OV voor iedereen

9 november 2022

Met het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV verbeteren we de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor iedereen

Iedereen moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Ook mensen met een beperking moeten hiervan zelfstandig gebruik kunnen maken. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren verschillende obstakels, waardoor zij geen of weinig gebruik maken van het openbaar vervoer.

Met het Bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer 2022-2032 hebben we afgesproken dat het OV in 2040 voor iedereen volledig toegankelijk is. Hierin is onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Ook is afgesproken dat vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking worden betrokken bij nieuw beleid.

Het Bestuursakkoord is op 7 november ondertekend door de staatssecretaris van IenW, decentrale ov-autoriteiten, ov-bedrijven en ProRail. Het bestuursakkoord is niet het eindpunt, maar het vertrekpunt. Decentrale ov-autoriteiten hebben al veel gedaan en spannen zich de aankomende jaren in om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verder te verbeteren.

Verdere informatie kun je hier vinden