Railvervoer (trein, tram en metro)

Het spoor vormt een belangrijke schakel binnen het openbaar vervoer. Vanuit DOVA dragen we bij aan uitwisseling en ontwikkeling van wet- en regelgeving, onderlinge samenwerking en actuele vraagstukken voor regionale treindiensten.