Reizigersonderzoek DRIS-displays - rapportage

In opdracht van het netwerk Reisinformatie heeft Studiostaak samen met OV idee in mei en juni 2023 een onderzoek uitgevoerd onder 545 busreizigers. Het doel was inzicht geven of de geboden informatie op de digitale haltepanelen tegemoet komt aan de wensen van reizigers, in het bijzonder wat betreft de leesbaarheid, begrijpelijkheid en betrouwbaarheid. Bekijk het rapport met de resultaten met als belangrijkste conclusie dat de ruim helft van de deelnemers aan het onderzoek (jong en oud) de informatie op de displays ‘heel belangrijk’ vindt.

Reizigersonderzoek DRIS-displays - rapportage

 

Thema's