Publicatiedocument NDOV + Bijlage 1

Met het beschikbaar stellen van dit document informeren het Rijk, Provincies en Stadsregio’s marktpartijen over de criteria waaraan een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer (NDOV-loket) moet voldoen.  
Gepubliceerd door: Ministerie voor Infrastructuur en Milieu; Publicatiejaar: 2012

Publicatiedocument NDOV

Bijlage 1 - versie 1 augustus 2021:

Bijlage 1

Thema's