Toekomstbeeld OV

Iedereen in Nederland dient snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer te kunnen reizen. Met het Toekomstbeeld OV 2040 werken Rijk, decentrale overheden en ov-sector dit Toekomstbeeld gezamenlijk verder uit in concrete acties. Focus ligt op de doorontwikkeling van het netwerk spoor, BRT/BTM, ov-knooppunten en duurzaamheid & innovatie.