Meer en beter OV geeft meer ruimte

Welke bijdrage levert een verdubbeling van het OV-gebruik aan maatschappelijke doelen? Een werkgroep van Samenwerkingsverband DOVA en CROW bracht de feiten in beeld. Daaruit blijkt: een schaalsprong OV is een ‘mes dat aan zeven kanten snijdt’. Het draagt bij aan (1) brede bereikbaarheid van Nederland (welvaartsspreiding), (2) ontsluiting van nieuwe woonwijken, (3) het leefbaar houden van de samenleving bij verdere verstedelijking, (4) de energietransitie, (5) klimaat­vraagstukken, (6) stikstofstofruimte en (7) economische ontwikkeling. Kortom: Meer en beter OV geeft in heel veel opzichten meer ruimte!

Factsheets OV bijdrage aan maatschappelijke opgaven