Doorstroming

De doelen van dit thema zijn de aantrekkelijkheid van het OV te bevorderen en de exploitatiekosten te verminderen. Actuele onderwerpen zijn de prioritering bij iVRI’s en met KAR, de uitvoering van het 30 km/uur beleid, wegwerkzaamheden en OV en versnellings- en doorstromingsprojecten.