Concessiemanagement

Concessiebeheer vormt de ruggengraat van elke concessie. Hoe voert de vervoerder zijn contract uit, hoe monitort de opdrachtgevende overheid dat contract en hoe geven opdrachtgever en opdrachtnemer invulling aan ontwikkelingen binnen de looptijd van de concessie? Rondom deze alledaagse vragen organiseert DOVA een platform waarbinnen de opdrachtgevende overheden van elkaar kunnen leren.