Zonekaart geactualiseerd | interview Wouter Kooijman

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam het verzoek bij Samenwerkingsverband DOVA om de zonekaart bij te werken. Dit bleek een mooie klus voor Wouter Kooijman, werkzaam bij OV-data. Wouter heeft al jaren werk verricht voor OV-data en haar voorgangers GOVI en NDOV. Sinds 1 mei is hij in vaste dienst.

Voor het bepalen van het tarief van een reis met het openbaar vervoer is Nederland ongeveer 40 jaar geleden verdeeld in zones. Afhankelijk van het aantal zones waardoor je reisde, moest een aantal strippen worden afgestempeld. Deze zones zijn weergegeven op de zonekaart.

Sinds de invoering van het kilometertarief zou je verwachten dat zones overbodig geworden zijn. Dat is echter niet het geval: voor abonnementen en doelgroepenvervoer worden de zones nog steeds gebruikt om de reiskosten te bepalen. En daarom is het zaak de zonekaart te actualiseren.

Wouter vertelt: 'De zonekaart was de laatste jaren niet up-to-date gehouden. In de tussentijd zijn steden uitgebreid, maar de zones op de zonekaart zijn niet mee veranderd met de contouren van de bebouwde kom van deze steden. Reisplanners baseren het benodigde abonnement voor een reis op basis van deze zonekaart. Aangezien vervoerders in hun systemen vaak wel up-to-date waren met de zonegrenzen, ontstond er voor sommige reizen een verschil in het geadviseerde abonnement in de reisplanner en het daadwerkelijk benodigde abonnement bij de vervoerder. Vervoerders stemden wijzigingen van zonegrenzen wel af met OV-autoriteiten, maar de wijzigingen kwamen vaak niet in de zonekaart terecht.'

Aan Wouter de schone taak om de discrepanties tussen de zonekaart en de zones die daadwerkelijk gehanteerd worden weg te werken. Meestal bleek een aanpassing van de zonekaart nodig te zijn, maar in een aantal gevallen had de vervoerder de verkeerde zone aan een halte gekoppeld. In die gevallen is de vervoerder gevraagd de zonering in hun systeem aan te passen.

Voor het aanpassen van de zonekaart heeft OV-data de zonetool laten ontwikkelen. Hierin wordt de zonekaart op de landkaart getoond, samen met de ligging van de haltes. Met de tool zijn heel eenvoudig de zonegrenzen te verleggen en op te slaan. Ook kan de zonekaart geƫxporteerd worden, zodat afnemers van reisinformatie ook de geactualiseerde zonegrenzen kunnen gebruiken. Vervoerders en OV-autoriteiten kunnen de actuele zonekaart bekijken in deze tool, zodat iedereen naar dezelfde data kijkt.

'Om de zonekaart up-to-date te houden dienen vervoerders wijzigingen die afgestemd zijn met de OV-autoriteit in het vervolg bij OV-data te melden', vervolgt Wouter. 'OV-data zal de wijzigingen doorvoeren in de zonekaart. Nadat de OV-autoriteit aangegeven heeft dat de wijzigingen goed zijn doorgevoerd in de zonekaart, kan een nieuwe versie van de zonekaart gepubliceerd worden.'