Informatie over toegankelijke route op stations en actuele beschikbaarheid van liften stap dichterbij

Vanaf februari ontsluit Samenwerkingsverband DOVA samen met onze ketenpartners de data over de topologie van alle treinstations in Nederland en de actuele status van de liften op deze stations.

Met deze gegevens kunnen nieuwe functionaliteiten beschikbaar worden gesteld in reisplanners zodat reizigers beter navigeren op stations. Ook kunnen zij daarmee zien of een lift het wel of niet doet. Hiermee verbeteren we de navigatiemogelijkheden én informeren we reizigers die van een lift afhankelijk zijn van te voren om een grote ergernis van defecte liften te voorkomen. Het ontsluiten van deze data past binnen de ambitie van het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV, voor een volledig toegankelijk OV in 2040.

Reisplanners en andere appbouwers kunnen deze informatie spoedig gebruiken. Deze open datasets komen beschikbaar via de NDOV loketten, waar ook de andere beschikbare open data over het openbaar vervoer wordt ontsloten. We geven een beta-versie van de open datasets vrij. Appbouwers kunnen de data inzien en hun ontwikkeling starten. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat de volledigheid en betrouwbaarheid van de data nog niet op het gewenste niveau is. De komende maanden werken we aan een productieversie.

We bedanken ProRail en NS Stations voor de goede samenwerking. Samenwerkingsverband DOVA heeft de ambitie om deze datasets uit te breiden met gegevens over complexe OV-knooppunten (tram- en metrostations). Een reis begint of eindigt immers niet altijd bij een treinstation. Eerste verkennende gesprekken zijn opgestart met de betreffende decentrale ov-autoriteiten en vervoerders. In de loop van 2024 verwachten we meer duidelijkheid over de haalbaarheid en planning om de datasets uit te breiden.

Thema's