DOVA en NDOV samen verder als Samenwerkingsverband DOVA

De organisaties NDOV en DOVA slaan de handen ineen en gaan samen verder onder de naam Samenwerkingsverband DOVA. Omdat beide partijen werken namens de decentrale ov-autoriteiten en werkzaamheden elkaar aanvullen, is het samengaan in de vorm van een Coöperatieve Vereniging een logische stap.

Het Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit een cluster OV-netwerk, waarin de beleidsafstemming plaatsvindt en een cluster OV-data, waarin de werkzaamheden van het huidige NDOV ondergebracht worden. De komende tijd wordt er gewerkt aan het verder opbouwen van deze nieuwe organisatievorm. 

Thema's