Richtlijn reisinformatie in ov-voertuigen

CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA hebben de 'Richtlijn reisinformatie in ov-voertuigen' opgesteld om reisinformatie landelijk op dezelfde gestandaardiseerde wijze te kunnen tonen in bus, tram en metro. Dat leidt tot een beter begrip van de informatie onder reizigers en tot minder stress bij een overstap.

Download document

Reizigers in het openbaar vervoer maken vaak gebruik van meerdere informatiebronnen om hun reis te plannen en te volgen. Eén daarvan is het scherm in een ov-voertuig. Een samenwerkingsverband van ov-autoriteiten en vervoerders zag het belang van een uniforme weergave en besloot tot het opstellen van een richtlijn voor reisinformatie op schermen in ov-voertuigen.

Ruim anderhalf jaar geleden richtte CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA een klankbordgroep op met vertegenwoordigers van vervoerders en ov-autoriteiten. Via een inventarisatie van beschikbare documenten, onderzoeksresultaten en veldonderzoek bij vervoerders kwam de werkgroep tot een conceptrichtlijn. De werkgroep kreeg daarbij ondersteuning van Michiel Meurs (FromAtoB Public Design) en Rijk Boerma (Mijksenaar).  

Conceptrichtlijn
De conceptrichtlijn werd voor het eerst toegepast bij Arriva. Sinds oktober 2020 tonen de schermen in de voertuigen van Arriva Limburg de nieuwe weergave, binnen de huidige technische mogelijkheden. In december volgde de regio Achterhoek Rivierenland en in 2021 de overige concessies van Arriva. Het concept is verder aangepast op basis van een onderzoek via een QR-code, gesprekken over de implementatie bij de vervoerder en reacties via de klantenservice.

Eerstvolgende halte
De reisinformatie in voertuigen vormt een aanvulling op de informatie die reizigers op hun smartphone of ander apparaat kunnen vinden. Het is niet het streven de informatie op de voertuigschermen volledig te laten zijn, maar om iedere reiziger die daar behoefte aan heeft duidelijkheid te geven. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om altijd de eerstvolgende halte te laten zien waar het voertuig stopt.

Thema's