Programma van Eisen CDD en ketenbeheer

Onderstaand de documenten waarmee OV-autoriteiten displays kunnen inkopen die aangesloten worden op de Centrale Distributieserver DOVA (CDD) en waarvoor DOVA het ketenbeheer gaat doen.Het betreft het Programma van Eisen (PvE) met alle bijlagen dat compleet is gebruikt in de aanbesteding voor Utrecht.

Programma van eisen

Bijlagen A t/m G:

  • Bijlage A Definitielijst (staat in het document PvE)
  • Bijlage B bevat de koppelvlakbeschrijving, versie 3.5 - 6 augustus 2021 (zie link hieronder)
  • Bijlage C betreft de Weergaverichtlijn, versie 1.3 - 15 juli 2021 (zie link)
  • Bijlage D Invuldocument waarin de OVA per aanbesteding de beheervariabelen moet vullen (zie link)
  • Bijlage E Systeemgegevens (staat in het document PvE)
  • Bijlage F Exceldocument waarin de OVA per aanbesteding eventueel extra logboodschappen en meetwaarden kan invullen (zie link)
  • Bijlage G Voorbeeld van de DRISmelding.nl sticker (zie link)
  • Korte handleiding (zie link)

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Bijlage F

Bijlage G

Handleiding

Verspreiding en versies
Alle documenten zijn als PDF gepubliceerd met uitzondering van de bijlagen D en F. De versienummmers van de bijlagen zijn niet in het PvE benoemd. Het is dan ook aan de OVA om een set van documenten samen te stellen per aanbesteding.

 

Thema's