Bestuurlijke afspraken NOVB nieuwe betaalwijzen

Hieronder de vastgestelde documenten met betrekking tot de transitie naar nieuwe betaalwijzen uit het bestuurlijk NOVB van 8 mei 2019.

Besluit: 
Besluit transitie nieuwe betaalwijzen en voorwaarden uitzetten Mifare-techniek
Download document

Bijlage bij besluit:
Afsprakenkader met verantwoordelijkheidsverdeling
Download document

Monitoringsuitwerkingen:
Monitoring voorwaarden uitzetten Mifare-techniek
Download document

Monitoring afspraken implementatieplannen
Download document