Sociale veiligheid

De OV-sector wil de veiligheid van personeel en reizigers vergroten. De overheden stellen, als concessieverlener, kaders voor het beleid rondom sociale veiligheid en sluiten regionaal convenanten. De vervoerders geven hier invulling aan.