Flexvervoer

Flexvervoer in Nederland is een lappendeken van divers en kleinschalig vervoer. En in de verschijningsvormen zijn nog veel meer mogelijkheden met eigen plus- en minpunten. Als we praten over flexvervoer gaat het in ieder geval om vervoerdiensten op aanvraag of ritten vanaf een knooppunt, die alleen worden uitgevoerd als een reiziger zich aandient. Binnen het netwerk worden ervaringen uitgewisseld en wordt gekeken naar oplossingsrichtingen voor de gezamenlijke uitdagingen in het flexvervoer.