Vernieuwing MIPOV - Profielthema's (deel 4)

28 september 2023
Door: René Borsje - DOVA/OV-data

Dit artikel is het laatste deel van het vierluik over de vernieuwing van het MIPOV.

In de vorige edities is stilgestaan bij verschillende onderdelen die een rol spelen bij de vernieuwing van het Model Informatie Profiel Openbaar Vervoer (MIPOV). Het MIPOV regelt welke informatie concessiehouders (vervoerders) dienen te leveren aan hun concessieverlener (ov-autoriteiten). Naast het wat, wordt ook het hoe en wanneer voorgeschreven. In eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op de organisatie van een vernieuwde datahuishouding en de bijbehorende concessiebijlage. De toepassing van het MIPOV gaat verder dan concessiebeheer, monitoring en aanbestedingen. Het nieuwe MIPOV stelt strengere eisen aan vergelijkbaarheid en optelbaarheid. Kennisontwikkeling is een toepassing die in het vorige artikel werd aangestipt. Een en ander stelt eisen aan de aanlevering van die informatie. Dit vierde deel beschrijft de overgang naar zogenoemde profielthema’s.

Het huidige MIPOV schrijft 22 informatie-elementen voor. Die informatie-elementen zijn standaardtabellen die (meestal maandelijks) moeten worden aangeleverd. Zo bestaan er verplichte tabellen met dienstregelingsuren, dienstregelingskilometers, rituitval, punctualiteit, instappers, statische bezetting, reizigerskilometers, verstoringen, reizigersopbrengsten en een herkomst- en bestemmingsmatrix. Daarnaast zijn ook optionele tabellen voorgeschreven. Een OV-autoriteit kan zelf bepalen of die moeten worden aangeleverd of niet. De kern van het huidige MIPOV is één tabel voor één stukje informatie.

In het vernieuwde MIPOV is de opzet om meer informatie samen te brengen in databestanden. Niet alleen het aantal bestanden dat geleverd moet worden gaat daarmee omlaag. Het wordt ook mogelijk om dwarsverbanden te leggen. De informatie wordt gegroepeerd rondom thema’s. In totaal zijn er drie groepen met profielthema’s voorzien. Eén groep bevat uitvoeringskwaliteit: punctualiteit, rituitval, vervoergarantie en duurzaamheid. Een andere groep richt zich op ongemak: klachten, sociale (on)veiligheid en externe verstoringen. Een derde groep richt zich op gebruik: bezetting van voertuigen, reisproducten, herkomst en bestemmingen en haltegebruik. Om concreet te worden: haltegebruik geeft niet alleen inzicht in de aantallen instappers, maar ook in overstappers en uitstappers. Daarnaast zijn nog enkele aanvullende profielthema’s voorzien.

Inmiddels zijn enkele belangrijke profielthema’s uitgewerkt. Komende tijd worden deze afgestemd en met vervoerders besproken. We proberen tegelijk zoveel mogelijk gelijk te lopen met een ander landelijk project gericht op open data en een landelijke informatiehuishouding. Wellicht is dat een interessant onderwerp voor een volgende nieuwsbrief.