Veiligheid in het OV

In het Beleidskader Sociale Veiligheid in het OV van de provincie Zuid-Holland wordt sociale veiligheid als essentieel voor goed openbaar vervoer beschouwd. Het bepaalt in belangrijke mate of reizigers ervoor kiezen om met het ov te reizen of niet. Uit onderzoek naar wat reizigers beïnvloedt, blijkt dat veiligheid naast betrouwbaarheid de basis is voor reizigers om te kiezen voor het openbaar vervoer. Er is onderzoek gedaan of sociale veiligheid voor niet-reizigers ook een belangrijke dissatisfier is.

MuConsult voerde in opdracht van de provincie Zuid-Holland dit onderzoek uit. Hierbij is samengewerkt met de ov-vervoerders in de provincie. Het onderzoek heeft als doel om te achterhalen of de perceptie van veiligheid van invloed is op de keuze om wel of niet een reis te maken met het ov.

Lees de onderzoeksrapportage