Stappen richting circulair openbaar vervoer

9 april 2024
Door: Nienke Meijboom - DOVA/OV-netwerk

Ons mobiliteitssysteem verspilt nog onnodig veel grondstoffen. Sterker nog: we gebruiken in Nederland en de wereld meer grondstoffen dan de aarde kan maken. Daarom vinden we dat mobiliteit naast uitstootvrij ook circulair moet worden. Een doelstelling die ook in het Toekomstbeeld OV 2040 is opgenomen. Op 16 januari 2024 kwamen verschillende partners binnen de ov-sector samen om een eerste stap te zetten richting gezamenlijke afspraken om de circulaire doelen te behalen.

Eerste bijeenkomst was een succes

Tijdens een inspirerende sessie kwamen meer dan twintig verschillende partijen uit de ov-sector bij elkaar in Utrecht. Er was genoeg draagvlak en enthousiasme om aan de slag te gaan met een convenant circulair OV. We zien dit dus als een mooie eerste stap.

Samen hebben de partijen nagedacht over de opzet van het convenant en het soort afspraken dat hierin komen te staan. Ook is onderling veel kennis uitgewisseld over circulaire mobiliteit en zijn er nieuwe verbindingen gemaakt. Het resultaat van de sessie is waardevolle input die gebruikt kan worden om het convenant te schrijven. Dat doen we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, Transdev, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, CROW en NS. 

Lees ook: https://vervoerregio.nl/artikel/20240123-vervoerregio-zorgt-voor-eerste-stappen-richting-circ