Op weg naar de zelfsturende deeltaxi | column Jan van Selm

8 december 2023
Door: Jan van Selm - Directeur DOVA

Op weg naar de zelfsturende deeltaxi
In Rotterdam rijdt Transdev sinds een jaar inmiddels de 3e generatie Parkshuttle Rivium. Deze zomer reed bedrijf ‘Cruise’ in San Francisco voor het eerst op reguliere basis zelfsturende taxi’s. Zowel in het OV als in de taxibranche kampen we met grote personele tekorten. En in het gedachtengoed van Publieke Mobiliteit zijn vanuit overheden geregisseerde systemen van deelvervoer en regiotaxi belangrijke componenten naast klassiek OV. In hun samenhang alle reden om volop aandacht te geven aan de mogelijkheden van de zelfsturende deeltaxi.

Het komt niet vaak voor dat ik het gevoel heb dat TU-Eindhoven directeur Smart Mobility Carlo van de Weijer te conservatief denkt, integendeel! Maar op het punt van zelfsturende auto’s is dit wel het geval. Van de Weijer ziet de komende 10 jaar nog geen rol voor zelfsturende auto’s in Nederland. Zijn redenering komt er op neer dat het verkeer in steden als Amsterdam en Utrecht met oude complexe centra en alle voetgangers en fietsers wezenlijk hectischer is dan in San Francisco. Waardoor de zelfsturende auto vooral stil zal staan. En dat beeld is vermoedelijk correct!

Maar Dalen (Drenthe) of Oostburg (Zeeland) zijn geen Amsterdam of Utrecht. Het zijn  ‘buitengebieden’ met een behoorlijk overzichtelijk verkeersbeeld. Waar vermoedelijk de volgende of de daarop volgende generatie zelfsturende taxi’s wel degelijk hun weg zouden kunnen vinden!

We hebben momenteel grote aandacht voor betaalbare bereikbaarheid voor iedereen. Als onderdeel van bestaanszekerheid, waarbij elke regio telt. Tegelijk wordt het klassieke OV met 12 meter-bussen steeds minder gezien als het middel om alle inwoners en bezoekers van elke kern overal in Nederland bereikbaarheid te bieden. Daarom ontwikkelen we Publieke Mobiliteit. Kort samengevat: overheden geven invulling aan de landsdekkende bereikbaarheidsbehoefte voor iedereen door een doordachte regie op het geheel van OV, flexvervoer, deelvervoer en poolvervoer. Fysiek verbonden via hubs, en met reizigersservices via MaaS-achtige apps.

In Dalen of Oostburg kan een zelfsturende taxi wellicht binnenkort de verkeerssituatie wel aan. Maar er is natuurlijk geen markt, geen ‘businesscase’. Tenzij de overheid vanuit maatschappelijke overwegingen bijdraagt. Zoals nu ook het geval is met klassiek OV, deeltaxi’s en doelgroepenvervoer – met chauffeur. Een nabije toekomst, waarbij in gebieden als Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Holland Noord en de meer landelijke delen van Brabant (om maar wat te noemen) vanuit de betreffende provincies Publieke Mobiliteit wordt uitgerold, is aan de orde.

Ik zie de situatie wel voor me dat ik de trein uit Zwolle uitstap op hub/station Dalen en dat een vanuit de provincie Drenthe gecontracteerde zelfsturende deeltaxi me vervolgens 5 kilometer verderop op de Stidalschool in Dalerveen aflevert. Dat hoeft naar mijn gevoel als we er echt werk van maken geen 10 jaar meer te duren!

NB. Op 17 januari 2024 van 14.00 – 16.00 organiseert OV-campus/CROW een Kenniscafé Automatisch Openbaar Vervoer, waarbij de Ontwikkelagenda Automatisch Openbaar Vervoer centraal staat en cases worden besproken