Ongekende prijsstijging van 12% in stads- en streekvervoer is politieke keuze.

13 september 2023

Bij ongewijzigd Rijksbeleid gaan de prijzen in het stads- en streekvervoer in 2024 met bijna 12% omhoog. Dit jaar stegen de prijzen al met een al ongekende 7%. De provincies en vervoerregio’s, die samen de regionale concessies verlenen, roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen op Prinsjesdag. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (Zuid-Holland) namens de decentrale overheden: “Na een eerdere btw-verhoging komt er nu in twee jaar tijd nog eens een 20% bij. Zo jaag je mensen het ov uit. Daarom roepen we de Kamer op via de Miljoenennota middelen vrij te maken om de prijsstijging te dempen.”

Lees het persbericht:

Persbericht prijsstijging OV