Nieuwsbrief 19

Jan van Selm besteedt in zijn column aandacht aan 30 jaar Studenten OV-kaart. Daarnaast kunt u een artikel lezen over het zojuist verschenen Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021. Daarin tevens een verwijzing naar onze website waar het rapport te downloaden is.  Verder aandacht voor de Richtlijn reisinformatie op schermen in ov-voertuigen die onlangs is opgesteld door CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA. En tot slot een afscheidsinterview met René van den Berg. Onze collega Carin Vos blikt met hem terug en vooruit nu hij afgelopen maand met pensioen is gegaan. 

Nieuwsbrief 19