Nieuwe DOVA-server succesvol in gebruik genomen: een grote stap vooruit

8 december 2023

Door: Harrie van den Broek - DOVA/OV-data

 

Eind oktober vond een belangrijke mijlpaal plaats: de succesvolle ingebruikname van onze nieuwe DOVA-server. De oude DOVA-server, die meer dan 10 jaar dienst heeft gedaan, was toe aan vernieuwing. Met een dagelijks berichtenverkeer van 10 miljoen berichten, begon het te piepen en te kraken, en de verouderde user interface maakte het dagelijkse werk van onze ketenbeheerders minder efficiënt.

 

De DOVA-server speelt een cruciale rol in het verwerken van dienstregelingen (KV1) en ontvangt actuele posities van bussen en verwerkt deze tot reisinformatie per halte. Tevens worden de ingrepen op de operationele dag, bijvoorbeeld een ritannulering, door de vervoerder verwerkt tot deze halte-informatie.

 

De nieuwbouwopdracht werd niet alleen gegeven om het groeiende berichtenverkeer aan te kunnen, maar ook om het nieuwe Europese formaat dienstregeling, NeTEx, te kunnen verwerken en de user interface een modernere en gebruikersvriendelijkere uitstraling te geven.

 

Een stapsgewijze aanpak in drie fasen

De implementatie van de nieuwe DOVA-server verliep in drie cruciale fasen:

 

I. Verwerking dienstregeling in Europees NeTEx formaat.

Tijdens fase 1 moesten we flexibel inspelen op wijzigingen in de NeTEx-specificatie gedurende het project. Door deze wijzigingen heeft deze fase vertraging opgelopen en is mede door dit project de nieuwe NeTEx standaard gevalideerd. We testten de inhoudelijke kwaliteit en performance en evalueerden de vernieuwde user interface voor ketenbeheer.

 

II. Verwerking Dynamische Informatie en Omzetting naar Dynamische Reisinformatie

De afstemming van performance tussen nieuwe systeemtechnieken en softwarearchitectuur was een uitdaging. We testen intensief op inhoudelijke kwaliteit en performance om ervoor te zorgen dat de nieuwe server de juiste berichten en tijden naar de halte stuurde binnen de gestelde termijnen.

 

III. Migratievoorbereiding voor Productieomgeving en Testen met Afnemers

Het testen door 10 dataleveranciers en 17 afnemers met diverse systemen en versies was complex. Met als uitgangspunt minimale impact voor de afnemers, testten we met een selectie van afnemers omdat niet alle afnemers beschikten over een testomgeving of geen gebruik maakten van deze mogelijkheid.

 

Livegang in drie dagen

Op 24, 25 en 26 oktober jl. was het zover. Op 24 oktober werden de partijen die meegewerkt hebben aan het testen als eersten aangesloten. Op 25 oktober werden de monitoringssystemen en het nieuwe Centrale Distributie Systeem DRIS aangesloten en op 26 oktober volgden alle overige partijen.

 

Afsluiting van een succesvol project

Met de volledige inzet van diverse teams, waaronder softwareleverancier, ketenbeheer, en DRIS-leveranciers, zijn we gezamenlijk tot een succesvolle migratie gekomen. Uiteraard kwamen er enkele issues naar voren, maar deze zijn in goed overleg opgelost. In sommige regio's was de impact op de DRIS-informatieborden gedurende een korte periode merkbaar, maar in de meeste regio's hebben onze gezamenlijke inspanningen de impact tot een minimum beperkt.

 

Een nieuwe dimensie in reisinformatie

Naast de verbeteringen in reisinformatie kunnen we nu ook de dienstregelingen in NeTEx valideren en verwerken. De Amsterdamse dienstregeling is al in NeTEx geïntegreerd, en we kijken uit naar de aansluiting van andere vervoerders in de nabije toekomst.