Maak afspraken over spreiding ov-reizigers

Welke afspraken kunnen ov-autoriteiten maken met werkgevers en onderwijsinstellingen om de piekbelasting in het openbaar vervoer te verminderen? Die vraag stond centraal tijdens een sessie op 30 september, georganiseerd door CROW-KpVV en DOVA.

Door corona is het spreiden van ov-reizigers urgent geworden. Immers drukte bij trein, metro, tram en bus moet worden vermeden. Maar de behoefte aan spreiding in het ov speelde al langer, want het is niet efficiënt om voertuigen alleen in de spits te laten rijden.
 
OV-bureau Groningen Drenthe en de provincie Limburg lichtten toe hoe zij zorgen voor een betere spreiding van leerlingen en studenten in het ov. Vervolgens vertelden de ruim 20 deelnemers van ov-autoriteiten over hun aanpak. Wat gaat goed en wat kan beter? Een uitdaging is om scholen mee te krijgen, om een gedegen analyse te maken van herkomst en bestemming, en het bevorderen van bestuurlijk commitment. Het vastleggen van afspraken kan daarbij helpen. 
 
De Metropoolregio Amsterdam heeft een film gemaakt over het vermijden van drukte in het openbaar vervoer.
Een volgende sessie met ov-autoriteiten gaat over het inzichtelijk maken van de effecten van de gekozen aanpak. De in ontwikkeling zijnde ‘druktemeter’ kan daar wellicht een goed instrument voor zijn.
 
Download hier de presentaties:

Presentatie provincie Limburg

Presentatie OV-bureau Groningen Drenthe