KABINETSVOORSTEL REMT OV-ONTWIKKELING

De provincies, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wijzen een nieuw kabinetsvoorstel in het openbaar vervoer af. Het voorstel remt volgens de decentrale overheden de ontwikkeling van het OV. Verschralingen blijven op de loer liggen en de voorwaarden die het kabinet stelt zorgen er voor dat het OV zich niet kan doorontwikkelen. Terwijl dat voor reizigers, maar ook voor maatschappelijke ontwikkelingen als de woonopgave en de klimaat- en energietransitie van het grootste belang is.

Download persbericht