Gebruikersdag Centraal Halte Bestand werpt vruchten af

9 juli 2024
Door: Bart Dekkers (hoofd OV-data) en Martin van Vuure (projectleider OV-data)

In het Centraal Halte Bestand (CHB) worden diverse kenmerken van alle bus-, tram- en metrohaltes in Nederland beheerd met vervoerders, wegbeheerders en ov-autoriteiten. Zo weten reizigers bijvoorbeeld waar hun ov-rit start en eindigt, welke faciliteiten er op en rond hun halte te vinden zijn en of de halte wel/niet toegankelijk is (zie hier).

In het eerste kwartaal van 2024 kwamen de bovengenoemde partijen en de IT-leverancier samen op de CHB-gebruikersdag op de OV-campus in Utrecht om het gezamenlijke werkproces en de haltemutatietool die hen hierbij ondersteunt te bespreken. Duidelijk werd dat de tool naar tevredenheid wordt ingezet door de samenwerkende partijen en dat deze op details nog verder verfijnd kan worden. Na prioritering bleven er nog 22 suggesties en verbeterpunten over om op te pakken. Eén van de belangrijkste hiervan voor reizigers is een hulpmiddel voor de databeheerders om de toegankelijkheidsstatus voor tram- en metrohaltes gemakkelijker op orde te houden. Bijkomend voordeel van de CHB-gebruikersdag is het aanhalen van de regionale relaties tussen vervoerders en haltedatabeheerders.

Inmiddels zijn de prioriteiten geïmplementeerd door de IT-leverancier. Momenteel worden ze getest door DOVA. Naar verwachting vindt eind juli/begin september een software-release plaats, zodat gebruikers van de haltemutatietool prettiger werken, de haltedata actueel blijft en daarmee de reisinformatie voor reizigers.

We danken alle deelnemers aan de CHB-gebruikersdag voor hun aanwezigheid. Hun tijd, moeite en inhoudelijke inbreng worden zeer gewaardeerd. We gaan zeker invulling geven aan de oproep om hier een vervolg aan te geven.