Bevriezen vergoeding studentenreisproduct

In 2023 zien vervoerders en decentrale ov-autoriteiten zich geconfronteerd met een onverwacht lagere vergoeding voor het studentenreisrecht. Vervoerders als contractpartij met OCW en decentrale overheden als partij die de gevolgen voor het ov-aanbod van een eventueel lagere vergoeding mede zullen moeten opvangen. Financiële ruimte voor extra steun door decentrale overheden ontbreekt, zodat een lagere vergoeding direct resulteert in een opnieuw verminderd aanbod in 2024 voor álle reizigers, inclusief studenten.

De vervoerders en decentrale overheden hebben brieven gestuurd aan de minister van OCW en de staatssecretaris van IenW met de vraag om de opbrengsten uit het studentenreisrecht te bevriezen. De motie Slootweg – Kuiken, die Kamerbreed is aangenomen, vraagt ook om verdere verschraling van het ov-aanbod in 2024 te voorkomen. De lagere vergoeding voor het studentenreisproduct werkt hier tegengesteld aan.

Brief aan de minister van OCW

Brief aan de staatssecretaris van IenW