Aanpak BRT binnen Toekomstbeeld OV

Op 24 december 2019 mailde Kees van der Burg (Directeur Generaal Mobiliteit van I&W) onderstaand bericht naar de leden van de OV- en Spoortafel met een tweetal bijlagen:

In de OV- en Spoortafel van 6 november hebben we gesproken over het Toekomstbeeld OV. Jan van Selm heeft daarbij een toelichting gegeven op de potentie van de bus in de brede en urgente mobiliteitsopgave. We hebben afgesproken dat we de voorgestelde aanpak voor het concept Bus Rapid Transit met jullie zullen delen. Dit kunnen jullie samen met de presentatie zoals gehouden aan de tafel vinden in de bijlage. Het onderzoek zal verder worden uitgevoerd binnen het programma Toekomstbeeld OV. Ik zie ernaar uit om in het komende jaar met jullie door te spreken over deze onderwerpen!

Aanpak BRT binnen toekomstbeeld OV

Presentatie landelijke OV en spoortafel BRT