Meetboek CHB

Nederland telt zo’n 45.000 haltes. Alle gegevens over deze haltes zijn vastgelegd in het Centraal Halte Bestand (CHB) van DOVA OV-data. Elke halte heeft een uniek landelijk haltenummer. Het bestand bevat naast algemene gegevens, zoals haltenaam en coördinaten, ook informatie over de mate van toegankelijkheid en de voorzieningen op de halte (abri, prullenbak etc.).

Het zogenoemde 'meetboek CHB' vormt de basis voor de data die getoond wordt in het Centraal Halte Bestand van DOVA OV-data. In het meetboek staat beschreven welke data nodig is en welke velden verplicht dan wel optineel zijn. 

Download meetboek CHB